Målstyrning

Målstyrning för bättre prestation och anpassningsförmåga

Raka vägen till en mer flexibel organisation går via målstyrning. Bort med detaljstyre & långdragna processer, fram med frihet under ansvar & höga mål.


Raka vägen till en mer flexibel organisation går via målstyrning. Bort med detaljstyre och långdragna processer, fram med frihet under ansvar och ambitiösa mål. Med målstyrning ger du verksamheten bra förutsättningar för att tackla de utmaningar som dyker upp längs vägen. Och den flexibiliteten är något de flesta bolag behöver idag. 

Från statiska processer till flexibla mål

Världen vi lever i har blivit mer snabbrörlig och föränderlig. De senaste åren har många av oss insett att det statiska arbetssättet som tidigare präglade många organisationer, inte längre håller. 

Tidigare var det vanligt att bolag och organisationer utvärderades årligen. Målen gick hand i hand med de årliga utvecklingssamtalen och planerna, det mesta var kopplat till affären och anställdas löneutveckling grundades på utvärderande rankingmetoder. 

Nu måste du kunna anpassa dig efter förändringar och snabbt byta riktning när marknaden kräver det. Att jobba utifrån uppsatta mål, som följs upp och utvärderas, är därför ett vinnande koncept. 

Målstyrningens 3 styrkor

Hundratals studier visar på fördelarna med att jobba utifrån specifika och ambitiösa mål. Det gäller på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

50–80% bättre prestation

Ett högt uppsatt och tydligt definierat mål gör något med dig. Det bygger en vilja att göra bra ifrån dig. Du vill anstränga dig och göra det lilla extra för att klara den tuffa utmaningen. Och det är inte bara en känsla. I en studie från MIT framkom det att team som lägger tid på att ta fram specifika och ambitiösa mål, kan skörda frukterna i form av en prestationsökning på hela 50–80 procent. Till och med 90 procent om feedback inkluderas.

Bättre anpassningsförmåga i turbulenta tider

Något som utmärker framgångsrika personer och organisationer är alltså att de i större utsträckning jobbar resultatinriktat mot tydliga mål. De klarar sig bättre i både turbulenta och goda tider. Nytänkande bolag som Spotify, Google och Netflix använder sig av målstyrning. Anledningen? Att i en allt mer föränderlig värld kan mål på årsbasis bli för trögrörligt. Särskilt i konjunkturkänsliga branscher. 

Effektiv stresshantering

Men kan det inte vara stressande att ständigt jobba mot tydliga mål? Tvärtom. Målstyrning är en av de viktigaste metoderna för effektiv stresshantering. Som med så mycket annat inom HR, tenderar tydlighet att vinna i längden. Försök att se på målen som ren kommunikation kring förväntningar. Visst blir det mycket enklare att möta förväntningar som du känner till och förstår?

Att omsätta drömmar till mål

Om du fick drömma fritt, var hade bolaget varit om ett kvartal? Ett halvår? Nästa år? Om fem år? Att börja sätta mål behöver inte vara krångligare än att drömma högt. Ett mål är egentligen inget annat än en dröm med en tidsplan.

Ställ frågor

Processen för att sätta mål handlar mycket om att ställa frågor. När du formulerat vad du vill uppnå genom att drömma högt, fortsätt genom att värdera och definiera önskan så mycket du kan. Vad skulle bli bättre om du uppnådde målet? Vad skulle det tillföra ditt liv, dina relationer eller din arbetsplats? Konkretisera för att göra ambitionerna så tydliga som möjligt för alla inblandade.

Definiera koncept

Det är viktigt att du lägger tid på att tydligt definiera koncept som ingår i målformuleringen. För dig kanske koncept som “arbetsglädje” och “framgång” är tydliga och talar för sig själva, men för någon annan kan det vara luddigt. Kommunicera exakt vad koncepten som benämns i målen innebär. Först då kan du egentligen veta om målen uppnås eller inte vid utvärderingen.

Utvärdera och följ upp

För utvärdering, det behövs. Gärna löpande, så att du får möjlighet att justera både mål och strategi behov ändras. Lägg in påminnelser när det är dags att följa upp målen och dokumentera gärna hela resan i ett och samma system. Med Hailey kan du följa hela resan från målsättning till uppföljning på flera nivåer.

Så undviker du fallgroparna

Även på den bredaste raksträckan kan hinder dyka upp. Med andra ord – även målstyrning har sina fallgropar. Men om du är medveten om dem, kan du lära dig knep för att undvika dem. Vanliga fallgropar inom målstyrning är:

 

  • Prestationsmål utan fokus på välmående.

Mål som är prestationsinriktade snarare än resultatinriktade tenderar att bidra till en stressig miljö.

  • Överdriven tävlingslystnad.

När du sätter ett mål som skapar drivkraft att samarbeta och lyckas tillsammans, får du både starkare kultur och ökad prestation som resultat. När du inte gör det, kan effekten bli den motsatta.

  • Otydliga mål.

Att jobba utifrån mål innebär att du strävar efter ett resultat på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Om målen är otydliga skapas onödigt utrymme för konflikter.

  • För lågt satta mål.

Om du vid utvärdering och uppföljning märker att du alltid uppfyller dina mål till 100 procent är det dags att fundera över ambitionsnivån vid målformuleringen. Sikta lite högre nästa gång.

  • No size fits all. 

Alla fungerar olika. Vissa jobbar bättre när de siktar mot stjärnorna genom hela processen, andra blir mer effektiva med rimliga delmål. Undvik problem genom att hela tiden utvärdera och följa upp målen. 

För att undvika fallgroparna gäller det att ha ett bra förhållningssätt till målen och utforma dem på rätt sätt. 

Du kan behöva väja, bromsa in, göra en u-sväng eller köra åt ett annat håll, både en och två gånger när du jobbar med målstyrning som utgångspunkt. Men det är också det som är tjusningen – att du får möjlighet att göra om och göra rätt i takt med att förutsättningarna förändras.

Similar posts